1. Publicerad: 30 oktober 2014 Uppdaterad: 19 mars 2018

    Jordbruk är viktigt för vår livsmedelsförsörjning, för arbetstillfällen och även för biologisk mångfald. Men jordbruket påverkar också vattenmiljön i våra sjöar och vattendrag, genom näringsbelastning och genom fysisk påverkan.

  2. Publicerad: 29 juni 2015