1. Publicerad: 31 oktober 2014

    Den tredje delen i Marin strategi för Nordsjön och Östersjön. I delrapporten har vi tagit fram övervakningsprogram som ska ge underlag för bedömning av miljöstatus.

  2. Publicerad: 20 april 2016

    Rapporten syftar till att beskriva resultat från analys av tidsserier från marina miljöövervakningsprogram i Sverige med avseende på växtplankton.

  3. Publicerad: 13 maj 2016

    Syftet med rapporten är att analysera bottenfaunadata för att undersöka om det finns behov av en omdimensionering av bottenfaunaprogrammet i kust och utsjö inom områdena Bottenviken, Bottenhavet, Norra och mellersta Östersjön, samt Södra Östersjön utsjö.