1. Publicerad: 25 januari 2016

    Åtgärdsprogrammet för havsmiljön anger vilka åtgärder som behövs för att miljökvalitetsnormerna för havet ska kunna följas för att god havsmiljö ska uppnås på sikt.

  2. Publicerad: 16 oktober 2015

    Rapporten syftar till att värdera den samhällsekonomiska nyttan av att nå god miljöstatus för fiske och marin turism.