Sökresultat

  • Publikation (1)
  • Rapport (1)
  • Åtgärdsprogram (1)
  • Publikation (1)
  • Senaste året (1)

  • Publikationer (1)

  • Senaste månaden (1)

  • Sortera på relevans
  • Sortera på sidans namn
Publikation: Åtgärdsprogram för flodpärlmussla

Åtgärdsprogram för flodpärlmussla

Flodpärlmusslan, Margaritifera margaritifera (Linnaeus,1758) är nationellt rödlistad som Starkt hotad (EN). Åtgärdsprogram innehåller en kortfattad kunskapsöversikt och presentation av angelägna åtgärder under 2020−2024 för att i Sverige förbättra rådande bevarandestatus för arten. Programmet är ett vägledande dokument och gäller under åren 2020−2024.