Sökresultat

 • Miljökvalitetsnormer (2)
 • Åtgärdsprogram (2)
 • Mer än ett år sedan (2)
 • Bedömningsgrunder (1)
 • Föreskrift (1)
 • Havsförvaltning (1)
 • Visa fler
 • Miljöövervakning (1)
 • Publikation (1)
 • Rapport (1)
 • Vattenförvaltning (1)
 • Vägledning (1)
 • Östersjön (1)

 • Vägledningar (1)
 • Publikationer (1)

 • Faktasida (1)
 • Publikation (1)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Publikation: God havsmiljö 2020: Marin strategi för Nordsjön och Östersjön – Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön

God havsmiljö 2020: Marin strategi för Nordsjön och Östersjön – Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön

Åtgärdsprogrammet för havsmiljön anger vilka åtgärder som behövs för att miljökvalitetsnormerna för havet ska kunna följas för att god havsmiljö ska uppnås på sikt.

Faktasida: Nationell vägledning och föreskrifter för vattenförvaltning

Nationell vägledning och föreskrifter för vattenförvaltning

Här hittar du en sammanställning av föreskrifter och vägledningar som relaterar till vattenförvaltningsarbetet.