1. Publicerad: 29 juni 2020 Uppdaterad: 12 augusti 2020

  Syftet med denna rapport är att beskriva och förklara det underlagsmaterial för en e-tjänst för ansökan för små avloppsanläggningar som har tagits fram i projektet Smartare miljöinformation – små avlopp.

 2. Publicerad: 3 juli 2013

  Sport- och fritidsfiske är populärt i Sverige. Varje år fiskar ungefär en miljon svenskar på sin fritid. Tillsammans motsvarar det ungefär 14 miljoner fiskedagar med olika redskap.

 3. Publicerad: 3 mars 2017

  Här hittar du våra rapporter om restaurering i både salt- och sötvatten. Rapporterna presenteras i kronologisk ordning med de senaste överst.

 4. Vi tar fram en mängd rapporter varje år, både själva och genom andra. Dessa presenteras här i kronologisk ordning, baserat på det datum då rapporten publicerades.

 5. Rapporter utgivna av oss och publicerade i vår rapportserie.

 6. Rapporter i olika utgivningsserier, återrapportering, annan återkommande rapportering och publikationer som inte ingår i vår rapportserie.

 7. Åtgärdsprogram för akvatiska arter och naturtyper som vi har ansvar för.

 8. Rapportering av användningen av anslag 1:2.

 9. Årsredovisningarna visar verksamhetens resultat, kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.

 10. Tidningen Västerhavet tar upp aktuella forskningsprojekt och myndighetsarbete som rör havsmiljön i Skagerrak, Kattegatt och Öresund.