Sökresultat

 • Samordningsområden (24)
 • Senaste månaden (24)
 • Bidrag (6)
 • Fritidsfiske (1)
 • Regeringsuppdrag (2)
 • Restaurering (5)
 • Visa fler
 • Vattenbruk (1)
 • Vattenkraft (1)
 • Yrkesfiske (1)
 • Övergödning (4)

 • Faktasida (20)
 • Nyhet (4)

 • Senaste dagen (1)
 • Senaste veckan (3)
 • Senaste året (24)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Nyhet: Nätverkande diplomat i Enköping

Nätverkande diplomat i Enköping

I LEVA-projektet samverkan för bättre vattenkvalitet inom Enköpingsåns och Örsundaåns avrinningsområden finns flera utmaningar men också många möjligheter. Området är stort, många och mycket har påverkan på vattnet och det administrativa arbetet med miljöåtgärder upplevs som besvärlig.

Nyhet: Lättare att hitta pengar till åtgärder

Lättare att hitta pengar till åtgärder

HaV har uppdaterat informationen om stöd och bidrag för havs- och vattenåtgärder på vår webb. Utöver information om havs- och vattenmiljöanslaget informerar vi även om vilka stöd och bidrag som finns hos andra myndigheter och organisationer.

Faktasida: Dokumentation kring maritima strategin

Dokumentation kring maritima strategin

Här samlar vi information, inbjudningar, presentationer med mera som visats, som kan användas vid interna kommunikationsbehov.

Faktasida: LEVA-Kattegatts kustnära vatten: södra Halland-nordvästra Skåne

LEVA-Kattegatts kustnära vatten: södra Halland-nordvästra Skåne

Projektet drivs av Hushållningssällskapet Halland och pågår till 2020. Tillsammans med markägare och lantbrukare arbetar man för att identifiera gårdsspecifika lösningar för att fånga upp fosfor och kväve.

Faktasida: Avrinningsområden i Halland

Avrinningsområden i Halland

Pilotområdena för detta projekt är avrinningsområdena för Suseån, Vinån, Sannarpsån, Törlan, Uttran och Ramsjökanal. Projektet leds av Falkenbergs kommun och kommer att pågå fram till 2020.

Faktasida: Vattensamordning Västervik

Vattensamordning Västervik

Pilotområdet för projektet är Tjust kustområde i Västerviks kommun. Inom kustområdet finns Åarna Loftaån, Gamlebyån och Almviksån liksom havsvikarna Gamlebyviken och Gudingen och en stor del av Tjust skärgårds 5000 öar. Här finns också ett intensivt jordbruk, de största tätorterna i kommunen och mycket fritidshus och turistanläggningar.

Faktasida: Saxån - Braåns avrinningsområde

Saxån - Braåns avrinningsområde

Pilotområdet för detta projekt är Saxån-Braåns avrinningsområde som ligger i västra Skåne och till största del består av åkermark. Projektet leds av Saxån-Braåns vattenråd och kommer att pågå fram till 2020.

Faktasida: Finjasjön

Finjasjön

Projektets målsättning är att undersöka hur stor näringsbelastningen från externa och interna källor får vara för att Finjasjön ska uppnå god status.

Faktasida: Minskad övergödning i Lillån på Dalboslätten

Minskad övergödning i Lillån på Dalboslätten

Pilotprojektet bedrivs av Dalslands Miljö- och Energiförbund tillsammans med Vänersborgs kommun. Arbetet bedrivs på Dalboslätten i södra Dalsland i Lillåns avrinningsområde, samt i två angränsande avrinningsområden.

Faktasida: Sydvästra Skånes avrinningsområde

Sydvästra Skånes avrinningsområde

Vattenrådet har startat upp ett långsiktigt och systematiskt åtgärdsarbete för att försöka hitta lösningar på övergödningsproblematiken och samtidigt bibehålla en långsiktigt hållbar livsmedelsproduktion.