1. Publicerad: 14 april 2021

  Utlysning av medel till nordiska insatser för en bättre havs- och kustmiljö

  Nordiska Ministerrådets Hav- och kustgrupp, NHK, stöder samarbetsprojekt för nordiska insatser om en förbättrad havs- och kustmiljö, Nordiskt samarbetsprogram för miljö och klimat 2019-2024.

 2. Publicerad: 1 oktober 2015 Uppdaterad: 14 april 2021

  LOVA

  Lokala åtgärder för bättre havs- och vattenmiljö kan få stöd genom LOVA-bidrag. Bidraget kan sökas hos länsstyrelsen och går framför allt till kommuner, föreningar och andra sammanslutningar. I år har 200 miljoner kronor fördelats ut till länen. Ansökan görs på blankett som finns längre ned på sidan.

 3. Publicerad: 1 april 2021

  Handläggarträff för länsstyrelserna om muddring och dumpning

  Välkommen till digital handläggarträff den 19 maj, med fokus på frågor kring muddring och dumpning. Denna träff kommer att belysa både tekniska och juridiska aspekter.

 4. Publicerad: 25 januari 2021

  Medarbetare minns tillbaka

  Många medarbetare på myndigheten har varit med sedan starten. Här delar de med sig av sina erfarenheter och minnen från tiden som gått.

 5. Publicerad: 9 april 2021

  Remiss gällande ändrade regler för fiske av lax i Östersjön samt fiske med fasta redskap

  Förslaget gäller ändrade föreskrifter avseende fördelningen av den svenska laxkvoten och bestämmelser om fiske med fasta redskap i Bottniska viken.

 6. Publicerad: 26 oktober 2016 Uppdaterad: 23 maj 2019

  Vrak

  Längs Sveriges kuster ligger hundratals vrak som innehåller miljöfarliga ämnen. Vi ansvarar för att samordna arbetet med undersökning och bärgning av miljöfarliga ämnen från fartygsvraken.

 7. Publicerad: 19 november 2013 Uppdaterad: 6 april 2021

  Fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön (FIFS 2004:36)

 8. Publicerad: 13 april 2021

  Minskad övergödning i Sagåns och Mälarens avrinningsområde

  Mälarens vattenvårdsförbund driver ett projekt i Sagåns och Mälarens avrinningsområde med åtgärder för minskad övergödning. Målet är att förbättra vattenkvalitén i Mälaren genom arbete inom dess avrinningsområde i allmänhet och inom Sagåns i synnerhet.

 9. Publicerad: 29 april 2019 Uppdaterad: 9 november 2020

  LEVA:s åtgärdsområden

  Under 2018-2021 arbetar 20 pilotprojekt med att utveckla nya arbetsformer för vattenvården.

 10. Publicerad: 31 augusti 2020

  Utvärdering av system med individuella fiskemöjligheter (2020) - Regeringsuppdrag

  Havs- och vattenmyndigheten ska utvärdera om systemet med individuella fiskemöjligheter och tillfälliga överlåtelser inom demersalt fiske har underlättat fiskets bedrivande och efterlevnaden av landningsskyldigheten.