1. Digitalt symposium om Antarktis ekosystem i ett förändrat klimat

  Sveriges utmaningar och möjligheter som ordförande för CCAMLR.

 2. Publicerad: 30 oktober 2020

  C.4.3 Storleksstruktur hos nyckelart av fisk i kustvatten – abborre - Indikatorer för god miljöstatus

  Indikatorn används för bedömning av miljökvalitetsnormen C.4 Förekomst, artsammansättning och storleksfördelning hos fisksamhället ska möjliggöra att viktiga funktioner i näringsväven upprätthålls..

 3. Publicerad: 22 januari 2021

  Kronprinsessan deltar på digitalt Antarktis-symposium

  Tisdagen den 23 februari inledningstalar H.K.H. Kronprinsessan Victoria på ett digitalt symposium om Antarktis ekosystem i ett förändrat klimat och Sveriges roll som ordförande för Kommissionen för bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis (CCAMLR).

 4. Publicerad: 21 januari 2021

  Hallå där, Ylva Mattsson…

  … utredare vid HaV och engagerad i SwAM Ocean – HaV:s program för internationellt utvecklingssamarbete som ska öka möjligheterna för människor att ta sig ur fattigdom genom hållbar användning av havet.

 5. Nyhetsarkiv 2011

  Nyheter och pressmeddelanden publicerade under 2011. Citera gärna våra pressmeddelanden och nyheter, men hänvisa alltid till oss.

 6. Nyhetsarkiv 2012

  Nyheter och pressmeddelanden publicerade under 2012. Citera gärna våra pressmeddelanden och nyheter, men hänvisa alltid till oss.

 7. Publicerad: 7 januari 2020

  Klimat­förändringarnas och hav­försurningens påverkan på koraller (2020) - Regeringsuppdrag

  Havs- och vattenmyndigheten ska med stöd av SMHI undersöka påverkan av klimatförändringar och havsförsurning på koraller i svenska vatten.

 8. Publicerad: 8 november 2019

  Rapporter från WaterCoG

  Här hittar du både svenska och internationella rapporter från projektet.

 9. Publicerad: 13 mars 2017

  Rapporter som berör fritidsfiske

 10. Rapporter som berör vattenbruk

  Här hittar du rapporter om vattenbruk. Fler rapporter hittar du på sidan Publikationer .