1. Lista över främmande arter med EU-förbud

  Det är för närvarande förbjudet att byta, odla, föda upp, transportera, använda och hålla 66 arter som listas som invasiva främmande arter av unionsbetydelse, enligt EU-förordningen 1143/2014 om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter.

 2. Publicerad: 27 juni 2019 Uppdaterad: 14 augusti 2019

  Handlingsplan för att motverka spridning av invasiva främmande arter

  För att motverka spridning av invasiva främmande arter i Sverige har Havs- och vattenmyndigheten tillsammans med Naturvårdsverket, som ansvariga nationella myndigheter, tagit fram en handlingsplan. Handlingsplanen är ett krav från Europaparlamentet och gäller invasiva främmande arter som finns på EU:s förteckning.

 3. Publicerad: 23 februari 2021

  Nationell förordning om invasiva främmande arter

  Den 1 januari 2019 trädde en svensk förordning om invasiva främmande arter i kraft. Denna förordning innehåller bestämmelser om invasiva främmande arter och kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter.

 4. Publicerad: 23 februari 2021

  EU:s förordning om invasiva främmande arter

  Det är förbjudet att byta, odla, föda upp, transportera, använda och hålla de arter som listas av EU som invasiva främmande arter av unionsbetydelse.

 5. Publicerad: 19 maj 2016 Uppdaterad: 3 maj 2018

  Bedömningar i det enskilda fallet när miljökvalitetsnormer ska tillämpas

  Du ska som tillsynsmyndighet se till att miljöbalken samt villkor och andra regler som gäller verksamheten följs.

 6. Publicerad: 18 februari 2021

  Stöd för dig som arbetar med främmande arter

  Här finns stöd i arbetet med att förebygga och begränsa spridningen av främmande arter.

 7. Lista över främmande arter i vårt närområde – dörrknackare

  Här kan du söka och få mer information om de främmande arter som finns på den svenska listan för så kallade dörrknackare. Det vill säga främmande arter som har etablerat sig i Sveriges närområde och som riskerar att spridas till svenska hav eller vatten.

 8. Lista över främmande arter i svenska hav och vatten

  Här kan du söka och få mer information om främmande arter där det finns en dokumenterad förekomst i svenska hav och vatten.

 9. Publicerad: 3 december 2015 Uppdaterad: 9 juni 2020

  Vad är främmande arter?

  För att en art ska betraktas som främmande måste den – på något sätt och vid någon tidpunkt – flyttas genom mänsklig aktivitet. Då introduceras arten till ett område dit den inte kunnat ta sig till av egen kraft.

 10. Publicerad: 25 februari 2021

  Realtids­stängning i Skagerrak

  Snabbstängning av yrkesfiske till skydd för torsk, kolja, gråsej och vitling.