Sökresultat

 • Havsförvaltning (2)
 • Vårt uppdrag (2)
 • Mer än ett år sedan (2)
 • Föreskrift (1)
 • Miljökvalitetsnormer (1)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Visa fler
 • Remiss (1)
 • Skyddade områden (1)

 • Regeringsuppdrag (1)
 • Remisser (1)

 • Regeringsuppdrag (1)
 • Remiss (1)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Remiss: Remiss om ändring av föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön

Remiss om ändring av föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön

Förslaget om att ändra i föreskrifter (HVMFS 2012:18) remitterades under 2018. Sista svarsdatum var den 7 september 2018.

Faktasida: Analys av skyddade marina områden och handlingsplan för marint områdesskydd (2015)

Analys av skyddade marina områden och handlingsplan för marint områdesskydd (2015)

Regeringen uppdrar åt Havs- och vattenmyndigheten att genomföra en fördjupad analys av det befintliga nätverket av formellt skyddade marina områden och en handlingsplan för svenskt marint områdesskydd.