1. Publicerad: 22 november 2013 Uppdaterad: 29 mars 2016

  Här finns de olika blanketter du behöver om du är yrkesfiskare, om du köper, säljer eller transporterar fisk, eller om du söker bidrag för viss utrustning du behöver skaffa.

 2. Publicerad: 20 december 2016 Uppdaterad: 7 april 2020

  Ansökan om fiskelicens (för fiske i havet) och personlig fiskelicens (övrigt fiske).

 3. Publicerad: 20 december 2016 Uppdaterad: 23 mars 2020

 4. Publicerad: 20 december 2016 Uppdaterad: 15 augusti 2019

 5. Publicerad: 11 juli 2013 Uppdaterad: 17 november 2015

  Om du är fångstmottagare, alltså köper fiskeriprodukter i första led, finns särskilda regler. Alla fångstmottagare ska vara registrerade och redovisa sina uppgifter till Havs- och vattenmyndigheten.

 6. Publicerad: 27 november 2013 Uppdaterad: 18 december 2018

  En transport av fisk från landningsplatsen ska följas av ett transportdokument om det inte redan finns en avräkningsnota eller deklaration om övertagande för den aktuella fisken.

 7. Publicerad: 20 december 2016 Uppdaterad: 13 maj 2019

 8. Publicerad: 20 december 2016