1. Tabellen visar registrerat svenskt fiske i anvisade kvoter och uppdateras med en dags fördröjning. Kvantiteter i ton förutom för lax (SAL) där kvantiteten är angiven i antal.

  2. Uppföljning av lax (SAL) i ICES delområde 22-29, 30 och 31.

  3. Uppföljning kustkvot demersalt fiske för 2021. Tabellen uppdateras med en dags fördröjning.

  4. Preliminära kvot- och fångstsiffror

  5. Tabellen visar registrerat svenskt fiske i anvisade kvoter och uppdateras med en dags fördröjning. Tabellen innehåller inte innevarande vecka. Kvantiteter i ton förutom för lax (SAL) där kvantiteten är angiven i antal. Uppgifterna är preliminära och kan justeras.

  6. Publicerad: 5 maj 2021

    Tabellen är sökbar och visar återstående demersala och pelagiska fiskemöjligheter under året fördelat per fiskefartyg. Kvantiteter visas i kilogram. Tabellen uppdateras med en dags fördröjning.