1. Publicerad: 28 november 2013 Uppdaterad: 16 april 2020

    I Sverige finns det ungefär cirka 700 000 små avlopps-anläggningar som har vattentoalett ansluten, men inte är kopplade till kommunala reningsverk. Avloppsanläggningar som är gamla eller inte fungerar är en källa till spridning av bakterier och miljöfarliga ämnen. De bidrar också till övergödningen av våra sjöar, vattendrag och kustvatten

  2. Publicerad: 29 juni 2015

  3. Publicerad: 28 november 2013 Uppdaterad: 14 februari 2018

    Otillräcklig rening av avloppsvatten från små avloppsanläggningar bidrar till övergödningen av våra vatten och innebär en risk för smitta om dricksvatten eller badvatten förorenas.