1. Publicerad: 29 juni 2015

  2. Publicerad: 28 november 2013 Uppdaterad: 14 februari 2018

    Otillräcklig rening av avloppsvatten från små avloppsanläggningar bidrar till övergödningen av våra vatten och innebär en risk för smitta om dricksvatten eller badvatten förorenas.

  3. Publicerad: 24 maj 2016

    Rapporten presenterar den källfördelade kväve- och fosforbelastningen på Sveriges vatten och omgivande hav, avseende år 2014.