Sökresultat

 • Skagerrak (3)
 • Skyddade områden (3)
 • Farliga ämnen (1)
 • Internationellt arbete (1)
 • Kattegatt (2)
 • Publikation (1)
 • Visa fler
 • Regler (1)
 • Skräp/marint skräp (1)
 • Yrkesfiske (1)
 • Övergödning (1)

 • Skyddade områden (1)
 • Konventioner (1)
 • Publikationer (1)

 • Faktasida (2)
 • Publikation (1)

 • Senaste året (2)
 • Mer än ett år sedan (1)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Bratten

Bratten

Bratten är det största marina skyddade området i Skagerrak. I området finns bland annat branta, djupa hårdbottnar med förekomst av hornkoraller och många andra sällsynta arter. Bratten är samtidigt ett viktigt område för yrkesfiske.

Publikation: Identifying new areas adding larval connectivity to existing networks of MPAs

Identifying new areas adding larval connectivity to existing networks of MPAs

The aim of the study was to use empirical data on larval traits and model tools to identify new areas that could be added to the existing MPA-network in the Skagerrak- Kattegat-Danish Strait area that would best enhance larval connectivity in the network.

Faktasida: Ospars arbetsområden

Ospars arbetsområden

Fem tematiska strategier styr Ospars arbete. Till varje strategi hör en ansvarig expertkommitté som förbereder frågor som sedan tas upp för beslut i kommissionen. Havs- och vattenmyndigheten tillsammans med flera svenska myndigheter deltar i detta arbete.