1. Publicerad: 16 mars 2017 Uppdaterad: 22 mars 2017

    En föreskrift är en regel som en myndighet beslutat om inom sitt sakområde. Exempelvis kan HaV besluta om regler för fiske, och dessa regler benämns sedan som föreskrifter.

  2. Publicerad: 16 mars 2017

    Följande punkter beskriver arbetet med att skapa föreskrifter.