Sökresultat

 • Rutin (38)
 • Anställning (9)
 • Avtal (1)
 • Chef (12)
 • Forskning (1)
 • Föreskrift (3)
 • Visa fler
 • Handbok (2)
 • Lön (2)
 • Miljödata (1)
 • Rapport (3)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Rekrytering (2)
 • Sjukskrivning (2)
 • Statistik (2)
 • Styrdokument (27)
 • Säkerhet (6)
 • Telefoni (1)
 • Tidredovisning (1)
 • Årsredovisning (1)

 • Föreskrifter (2)
 • Medarbetarsidor (36)

 • Dokument (35)
 • Faktasida (3)

 • Senaste veckan (1)
 • Senaste månaden (2)
 • Senaste året (24)
 • Mer än ett år sedan (14)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Dokument: Verksamhetsstrategi och verksamhetsplan

Verksamhetsstrategi och verksamhetsplan

I verksamhetsstrategin och verksamhetsplanen kan du läsa om viktiga politikområden där vi som myndighet har ett ansvar att verka, hur vi arbetar och prioriterade leveranser för det aktuella verksamhetsåret. Verksamhetskoderna används för både tid och fakturor.

Faktasida: Rutiner, policyer, handböcker och arbetssätt

Rutiner, policyer, handböcker och arbetssätt

Scrolla igenom listan, prova att klicka taggarna eller skriv in ett sökord för att hitta det styrdokument du söker. Här har vi samlat alla de rutiner och arbetssätt som rör oss alla, oavsett om det är taget med formella beslut eller inte.

Dokument: Lönebildning och lönesättning

Lönebildning och lönesättning

Din lön ses över regelbundet och grundar sig i faktorer som ansvar, krav på erfarenhet och utbildning, din prestation, omvärldens utveckling och centrala avtal. Din lön ska vara saklig, jämställd och individuell.

Dokument: Rutin för rekrytering

Rutin för rekrytering

Den här rutinen beskriver hur vår rekryteringsprocess ser ut.

Dokument: Föredragning för generaldirektören

Föredragning för generaldirektören

De veckovisa föredragningarna är ett forum för beslut i frågor där generaldirektören är beslutande. Men det är också viktiga tillfällen för generaldirektören att få information om och avstämningar i avdelningarnas verksamheter. För att tillfällena ska användas optimalt ska ärendena vara väl förberedda, kortfattade och fokusera på kärnfrågan.

Faktasida: Så arbetar vi med föreskrifter

Så arbetar vi med föreskrifter

En föreskrift är en regel som en myndighet beslutat om inom sitt sakområde. Exempelvis kan HaV besluta om regler för fiske, och dessa regler benämns sedan som föreskrifter.

Dokument: Remisshantering

Remisshantering

Syftet med den här rutinen är att HaV ska lämna enhetliga och samordnade remissvar till regeringen och andra myndigheter.

Dokument: Rutin för arbetet med risker och riskhantering

Rutin för arbetet med risker och riskhantering

Rutinen utgör en del av vårt arbete med intern styrning och kontroll. Varje år ska vi uppskatta vilka risker som finns för att vi inte ska nå målen som vi har satt upp för vår verksamhet.

Dokument: Rutin för facklig förtroendeman

Rutin för facklig förtroendeman

Den här rutinen beskriver förutsättningarna för det fackliga arbetet på HaV. Den ger också förtroendevalda goda förutsättningar att planera och följa upp den fackliga verksamheten.

Dokument: Rutin för introduktion

Rutin för introduktion

Denna rutin beskriver bland annat målsättningen med arbetsplatsintroduktionen och vår introduktionsutbildning för alla nya medarbetare på HaV.