1. Publicerad: 28 februari 2017 Uppdaterad: 25 juni 2018

    Vi säger nej till riksintresseutredningens förslag till ny reglering i 3 kap miljöbalken och hushållningsförordningen.

  2. Publicerad: 5 april 2019

    Havs- och vattenmyndigheten vill ha synpunkter på föreslagna riksintresseområden för yrkesfiske.