Sökresultat

 • Rapport (2)
 • Tillsynsvägledning (2)
 • Mer än ett år sedan (2)
 • Dricksvatten (1)
 • Publikation (2)
 • Små avlopp (1)
 • Visa fler

 • Publikationer (2)

 • Publikation (2)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Publikation: Juridiken kring vatten och avlopp

Juridiken kring vatten och avlopp

En översiktlig genomgång av juridiken kring dricksvattenförsörjning samt avledning och rening av spillvatten och dagvatten. 

Publikation: Plan för tillsynsvägledning inom miljöbalkens område för åren 2016-2018

Plan för tillsynsvägledning inom miljöbalkens område för åren 2016-2018

Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram en tillsynsvägledningsplan för 2016-2018. Planen beskriver vår tillsynsvägledning under de kommande tre åren och listar specifika insatser för det kommande året.