Sökresultat

 • Rapport (3)
 • Övergödning (3)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (1)
 • Jordbruk (2)
 • Kattegatt (1)
 • Publikation (3)
 • Visa fler
 • Skagerrak (1)
 • Små avlopp (1)
 • Östersjön (2)

 • Publikationer (3)

 • Publikation (3)

 • Mer än ett år sedan (3)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Publikation: Changes in four societal drivers and their potential to reduce Swedish nutrient inputs into the sea

Changes in four societal drivers and their potential to reduce Swedish nutrient inputs into the sea

Mindre konsumtion och produktion av proteinrika livsmedel kan avsevärt minska övergödningen av Östersjön och andra svenska hav. Mindre tillsatt fosfor i mat skulle också få effekt. Det visar en analys av fyra samhällsomställningar och deras potential att minska näringsämnesbelastningen på havet.

Publikation: Näringsbelastningen på Östersjön och Västerhavet 2014

Näringsbelastningen på Östersjön och Västerhavet 2014

Rapporten presenterar den källfördelade kväve- och fosforbelastningen på Sveriges vatten och omgivande hav, avseende år 2014.

Publikation: Utvärdering projektverksamhet – De fem stora

Utvärdering projektverksamhet – De fem stora

Den huvudsakliga uppgiften i rapporten har varit att utifrån ett hållbarhetsperspektiv utvärdera ett antal projekt som syftat till att minska näringsläckaget från jordbruksmark i olika områden i Sverige.