1. Publicerad: 2 december 2013 Uppdaterad: 13 november 2018

    Representativiteten av den kontrollerande miljöövervakningen  Rapporten presenterar en sammanställning och analys av miljöövervakningen i svenska sjöar och vattendrag 2011-2012.

  2. Publicerad: 19 januari 2015

    Den här rapporten ger en samlad beskrivning av den nuvarande nationella miljöövervakningen.