Sökresultat

 • Miljöövervakning (2)
 • Programområde Sötvatten (2)
 • Publikation (2)
 • Rapport (2)
 • Publikationer (2)
 • Publikation (2)
  • Programområde Kust och Hav (1)

  • Senaste året (1)
  • Mer än ett år sedan (1)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Publikation: Miljöövervakning av Sveriges sjöar och vattendrag

Miljöövervakning av Sveriges sjöar och vattendrag

Representativiteten av den kontrollerande miljöövervakningen  Rapporten presenterar en sammanställning och analys av miljöövervakningen i svenska sjöar och vattendrag 2011-2012.

Publikation: Nationell akvatisk miljöövervakning 2015–2020

Nationell akvatisk miljöövervakning 2015–2020

Den här rapporten ger en samlad beskrivning av den nuvarande nationella miljöövervakningen.