Sökresultat

 • Havsförvaltning (1)
 • Miljöövervakning (1)
 • Publikation (1)
 • Publikationer (1)
 • Faktasida (1)
 • Mer än ett år sedan (1)
  • Programområde Kust och Hav (1)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Faktasida: Havet

Havet

Publikationen Havet samlar resultaten från den nationella marina miljöövervakningen i samtliga svenska havsområden: Bottniska viken, Egentliga Östersjön och Västerhavet.