Sökresultat

 • Havsförvaltning (1)
 • Miljöövervakning (1)
 • Publikation (1)
 • Mer än ett år sedan (1)
 • Forskning (1)
 • Programområde Kust och Hav (1)
 • Visa fler
 • Publikation (1)

 • Publikationer (1)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Publikation: Havet 2013/2014

Havet 2013/2014

"Havet — om miljötillståndet i svenska havsområden" är en årlig rapport som samlar de senaste resultaten från Havs- och vattenmyndighetens och Naturvårdsverkets nationella miljöövervakning i kust och hav. Även resultat från regional miljöövervakning och från forskning presenteras.