1. Publicerad: 29 september 2017

  Vi har yttrat oss över Klimatanpassningsutredningens betänkande SOU 2017:42 Vem har ansvaret?

 2. Publicerad: 2 december 2016 Uppdaterad: 25 juni 2018

  Vi förespråkar att främja klimatanpassning på ett strategiskt sätt genom att använda befintliga verktyg som finansiering av åtgärder. Det behövs också en långsiktig miljöövervakning eftersom det är viktigt att detektera och särskilja effekter som leder till klimatförändringar.

 3. Publicerad: 3 oktober 2018

  Havs- och vattenmyndigheten har i enlighet med regleringsbrevet för budgetåret 2018 redovisat hur myndigheten arbetar med att främja klimatanpassning inom sitt ansvarsområde, arbetsprocesser och samarbeten.

 4. Publicerad: 1 mars 2017 Uppdaterad: 2 oktober 2017

  HaV har fått i uppdrag att redovisa hur frågor om klimatpåverkan och klimatförändringar integreras i vår samordnande roll för vattenmyndigheterna.