Sökresultat

  • Havs- och vattenmiljöanslaget (2)
  • Restaurering (2)
  • Anslag (2)
  • Bidrag (2)

  • Anslag och bidrag (2)

  • Utlysning (2)

  • Senaste året (2)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Faktasida: Utlysning av bidrag till projekt för vattendragsrestaurering

Utlysning av bidrag till projekt för vattendragsrestaurering

Förstärkning av länsstyrelsernas pågående arbete genom bidrag till projekt för vattendragsrestaurering från Havs- och vattenmiljöanslaget (1:11)

Faktasida: Förstärkning av länsstyrelsernas restaureringsarbete i vattendrag

Förstärkning av länsstyrelsernas restaureringsarbete i vattendrag

För att förstärka länsstyrelsernas arbete kan bidrag sökas från Havs- och vattenmiljöanslaget. (1:11)