Sökresultat

 • Gis (3)
 • Små avlopp (3)
 • Vägledningar (3)
 • Handbok (1)
 • Rapport (2)

 • Dokument (2)
 • Faktasida (1)

 • Senaste året (1)
 • Mer än ett år sedan (2)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: GIS-stöd för prövning av små avloppsanläggningar

GIS-stöd för prövning av små avloppsanläggningar

GIS-stödet har tagits fram för att skapa förutsättningar för en skälig, rättssäker och nationellt likriktad bedömning av skyddsnivå.

Dokument: GIS-stöd för prövning och tillsyn av små avlopp

GIS-stöd för prövning och tillsyn av små avlopp

I rapporten beskrivs konceptmodellerna för GIS-stödet för prövning och hur det är tänkt att användas samt hur riskklassningsverktyget för tillsyn av små avloppsanläggningar har tagits fram och vilken vidare utveckling av det som behövs. I rapporten beskrivs även resultatet från referenskommunernas testperiod.

Dokument: Koll på kartan

Koll på kartan

Effektivare tillsyn av små avlopp genom systematisk registrering och GIS-hantering.