Sökresultat

  • Fritidsfiske (1)
  • Publikation (1)
  • Statistik (1)
  • Publikation (1)
  • Rapport (1)

  • Publikationer (1)

  • Senaste året (1)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Publikation: Fritidsfisket i Sverige

Fritidsfisket i Sverige

En inblick i fritidsfiskets omfattning under åren 2013-2017.