1. Publicerad: 23 augusti 2018

    I denna rapport jämförs traditionella med nya metoder för att övervaka fauna i hamnområden.

  2. Publicerad: 7 juni 2017 Uppdaterad: 24 augusti 2018

    Främmande arter som sprids med barlastvatten anses vara ett av de största ekologiska och ekonomiska hoten mot planeten. Övervakning av hamnar och farleder är ett viktigt instrument för att tidigt upptäcka nya främmande arter och hindra dess spridning.