Sökresultat

 • Främmande arter (3)
 • Karpfiskar (3)
 • Fiskar (3)

 • Arter (3)

 • Art (3)

 • Senaste dagen (1)
 • Senaste veckan (1)
 • Senaste månaden (1)
 • Senaste året (3)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida om arter: Karp

Karp

Karp kommer ursprungligen från områden kring Kaspiska havet, men har planterats ut och odlas i större delen av världen. Troligen är alla vilda karpar i västra Europa ättlingar till odlade karpar som rymt.

Faktasida om arter: Silverruda

Silverruda

Silverruda har en lång historia inom vattenbruket. Den har odlats i dammar och planterats ut i sjöar och finns nu spridd över en stor del av Europa. I Östersjön har den etablerat sig sedan den först upptäcktes i Rigabukten 1985.

Faktasida om arter: Gräskarp

Gräskarp

Gräskarp är en växtätande fisk och odlas i Sverige för att bekämpa växtlighet i dammar och mindre sjöar. I Europa har gräskarpen på sina ställen bildat vilda bestånd, men i Sverige har naturlig fortplantning bara konstaterats i enstaka fall.