Sökresultat

 • Bidrag (2)
 • Vattenkraft (2)
 • Senaste året (2)
 • Fiskevård (1)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (1)
 • Restaurering (1)
 • Visa fler
 • Åtgärdsprogram (1)

 • Miljöhot (1)
 • Anslag och bidrag (1)

 • Faktasida (2)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Länsstyrelsernas särskilda åtgärdsprojekt

Länsstyrelsernas särskilda åtgärdsprojekt

Under de senaste åren har vi genomfört särskilda åtgärdssatsningar inom Havs- och vattenmiljöanslaget. Satsningen syftar till att stärka åtgärdsarbetet för en bättre havs- och vattenmiljö.

Faktasida: Herting

Herting

Herting är ett projekt med målet att återskapa fria vandringsvägar för alla arter vid Hertings kraftverk i Ätran.  Havs- och vattenmyndigheten har bidragit med cirka 20 miljoner kronor till projektet.