1. Publicerad: 5 november 2019

    Du kan söka bidrag för åtgärder som främjar fiskevården, exempelvis fisketillsyn eller utsättning av fisk. Ansökan skickas till länsstyrelsen i det län där projektet ska genomföras. Här hittar du information om fiskevårdsbidrag och om hur du söker medel.

  2. Publicerad: 14 juni 2018

    Förstärkning av länsstyrelsernas pågående arbete genom bidrag till projekt för vattendragsrestaurering från Havs- och vattenmiljöanslaget (1:11)