1. Publicerad: 12 mars 2014 Uppdaterad: 9 juni 2020

    Östersjöprogrammet BONUS är ett stort internationellt forskningsprogram som fokuserar på Östersjöns miljö och samhällsutveckling.

  2. Publicerad: 8 juni 2016

    Syftet med detta projekt var att sammanfatta kunskapsläget för Östersjön och att identifiera forskningsprioriteringar ur ett miljöförvaltningsperspektiv. Rapporten är på engelska.

  3. Erfarenhet och rekommendationer från ett forskningsprojekt

  4. Publicerad: 5 april 2017

    Blue Baltic är BONUS största satsning hittills med en budget på drygt 30 miljoner euro och 11 olika tematiska områden. Utlysningen vänder sig både till forskare inom akademi, högskola och forskningsinstitut och till företag – tanken är att nya innovativa lösningar på Östersjöns miljöproblem ska kunna utvecklas och testas.