1. Publicerad: 27 september 2014 Uppdaterad: 30 oktober 2017

    För att bättre anpassa vattenkraften till ekosystemens behov, samverkar Havs- och vattenmyndigheten med Energiforsk i två forskningsprogram för att utveckla funktionella åtgärder.

  2. Publicerad: 9 juli 2014 Uppdaterad: 30 december 2019

    Havs- och vattenmyndigheten har deltagit i en dialog om mineralbrytning och tillståndsprocessen kring gruvverksamhet. Målet var att förbättra miljöprövningen av svenska gruvor och projektet resulterade i en handbok.