1. Publicerad: 11 februari 2014 Uppdaterad: 24 januari 2018

    Forskning bidrar till viktig ny kunskap om våra miljöproblem samt kunskap om hur vi på bästa sätt förvaltar våra sjöar, vattendrag och hav. Havs- och vattenmyndigheten (HaV) bedriver ingen egen forskning, men är en betydelsefull beställare av forskning från andra aktörer.

  2. Publicerad: 29 april 2014 Uppdaterad: 25 januari 2016

    Havs- och vattenmyndigheten följer en rad forskningsprojekt som kan ge mer kunskap och nya redskap i förvaltningsarbetet inom hav, vatten och fiske.