Sökresultat

 • Miljöövervakning (2)
 • Vattenförvaltning (2)
 • Vägledning (2)
 • Bedömningsgrunder (1)
 • Föreskrift (1)
 • Miljökvalitetsnormer (1)
 • Visa fler
 • Åtgärdsprogram (1)

 • Vägledningar (2)

 • Faktasida (2)

 • Senaste året (1)
 • Mer än ett år sedan (1)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Nationell vägledning och föreskrifter för vattenförvaltning

Nationell vägledning och föreskrifter för vattenförvaltning

Här hittar du en sammanställning av föreskrifter och vägledningar som relaterar till vattenförvaltningsarbetet.

Faktasida: Övervakningsprogram för ytvatten

Övervakningsprogram för ytvatten

I Sverige har vi samlat in övervakningsdata för vatten sedan 1970-talet, men i och med nya EU-direktiv växer kraven på övervakningen.