Sökresultat

  • Fiskar (2)
  • Fiskevård (2)
  • Vattenbruk (2)
  • Publikation (2)
  • Publikation (2)

  • Publikationer (2)

  • Mer än ett år sedan (2)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Publikation: Genetiska, ekologiska och samhällsekonomiska effekter av fiskutsättningar

Genetiska, ekologiska och samhällsekonomiska effekter av fiskutsättningar

I denna rapport har vi försökt belysa vad fiskutsättningar har för betydelse ur tre olika aspekter; ekologiska, genetiska och samhällsekonomiska.

Publikation: FINFO 2001:8 Utsättning och spridning av fisk

FINFO 2001:8 Utsättning och spridning av fisk

Vid bedömning av tillståndsgivning för utsättning av fisk måste nyttan vägas mot de risker utsättningen kan medföra. Denna strategi syftar till att ge vägledning för myndigheter, fiskets organisationer och andra aktörer på fiskevårdens område.