1. Publicerad: 5 mars 2014 Uppdaterad: 4 oktober 2016

    Här hittar du en sammanställning av föreskrifter och vägledningar som relaterar till vattenförvaltningsarbetet.

  2. Publicerad: 4 mars 2014

    Åtgärder utformas för att uppnå eller bibehålla god status och följa miljökvalitetsnormerna för vatten i respektive vattendistrikt.