Sökresultat

 • Små avlopp (3)
 • Övergödning (3)
 • Algblomning (1)
 • Jordbruk (2)
 • Kattegatt (1)
 • Publikation (1)
 • Visa fler
 • Rapport (1)
 • Skagerrak (1)
 • Östersjön (1)

 • Avlopp (1)
 • Miljöhot (2)
 • Publikationer (1)

 • Faktasida (1)
 • Publikation (1)
 • Vanlig fråga (1)

 • Senaste året (2)
 • Mer än ett år sedan (1)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Information till fastighetsägare om små avlopp

Information till fastighetsägare om små avlopp

Otillräcklig rening av avloppsvatten från små avloppsanläggningar bidrar till övergödningen av våra vatten och innebär en risk för smitta om dricksvatten eller badvatten förorenas.

Vanlig fråga: Vad är orsaken till algblomningarna?

Vad är orsaken till algblomningarna?

Start Miljöpåverkan Övergödning Algblomning Taggar: Algblomning Jordbruk Små avlopp Övergödning Vad är orsaken till algblomningarna? Överskott av näringsämnena fosfor och kväve i vattnet ger upphov till övergödning och algblomningar. Mänskliga

Publikation: Näringsbelastningen på Östersjön och Västerhavet 2014

Näringsbelastningen på Östersjön och Västerhavet 2014

Rapporten presenterar den källfördelade kväve- och fosforbelastningen på Sveriges vatten och omgivande hav, avseende år 2014.