Sökresultat

 • Miljöövervakning (2)
 • Skyddade områden (2)
 • Havsplanering (1)
 • Marin kartering (1)
 • Programområde Kust och Hav (1)
 • Programområde Sötvatten (1)
 • Visa fler

 • Miljöövervakning (2)

 • Faktasida (2)

 • Senaste månaden (1)
 • Senaste året (2)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Regional miljöövervakning

Regional miljöövervakning

Den övervakning av miljötillståndet som sker på regional nivå är en omfattande och viktig del av miljöövervakningen i Sverige. Eftersom miljöövervakningen bedrivs av olika finansiärer och huvudmän är det angeläget att arbetet samordnas och görs enhetligt.

Faktasida: Nationell marin kartering

Nationell marin kartering

Hur ser det egentligen ut under ytan? Faktum är att vi inte har någon heltäckande kunskap om de miljöer och naturvärden som döljer sig i våra svenska havsområden.