1. Publicerad: 26 januari 2015

    Fem tematiska strategier styr Ospars arbete. Till varje strategi hör en ansvarig expertkommitté som förbereder frågor som sedan tas upp för beslut i kommissionen. Havs- och vattenmyndigheten tillsammans med flera svenska myndigheter deltar i detta arbete.

  2. Publicerad: 6 februari 2015 Uppdaterad: 6 oktober 2016

    Ramsarkonventionen är en global naturvårdskonvention om att bevara våtmarker och vattenmiljöer och nyttja dem på ett hållbart sätt.

  3. Publicerad: 17 maj 2016 Uppdaterad: 14 mars 2019

    Vårt samarbete med Sydafrika inleddes under 2015 och 2016. Havsplanering, miljöövervakning och koordinerad förvaltning från källa till hav är våra huvudsakliga samarbetsområden.