1. Publicerad: 17 maj 2016 Uppdaterad: 14 mars 2019

    Vårt samarbete med Sydafrika inleddes under 2015 och 2016. Havsplanering, miljöövervakning och koordinerad förvaltning från källa till hav är våra huvudsakliga samarbetsområden.

  2. Publicerad: 18 januari 2019 Uppdaterad: 12 augusti 2019

    Hur ser det egentligen ut under ytan? Faktum är att vi inte har någon heltäckande kunskap om de miljöer och naturvärden som döljer sig i våra svenska havsområden.