1. Publicerad: 25 september 2014 Uppdaterad: 30 december 2019

    För att stärka och tydliggöra vattenförsörjningsintresset i samhällsplaneringen har vi pekat ut områden och anläggningar som är av riksintresse för vattenförsörjning.

  2. Publicerad: 14 februari 2014 Uppdaterad: 24 februari 2020

    För att skydda viktiga råvattentillgångar kan länsstyrelsen eller kommunen besluta om att inrätta vattenskyddsområden med särskilda föreskrifter.