Sökresultat

 • Skräp/marint skräp (2)
 • Övergödning (2)
 • Mer än ett år sedan (2)
 • Havsförvaltning (1)
 • Klimat (1)
 • Publikation (1)
 • Visa fler
 • Yttrande (1)

 • Vårt uppdrag (1)
 • Yttranden (1)
 • Publikationer (1)

 • Publikation (1)
 • Yttrande (1)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Publikation: Ekosystemtjänster från svenska hav – status och påverkansfaktorer

Ekosystemtjänster från svenska hav – status och påverkansfaktorer

Ekosystemtjänster som begrepp har fått ett allt större genomslag i hanteringen av havsmiljöfrågor till exempel i havsmiljödirektivet. Den här rapporten syftar till att bedöma statusen för ekosystemtjänster från svenska hav och att utvärdera kopplingen till mänsklig påverkan.

Faktasida: Yttrande om EU-kommissionens förslag till meddelande om cirkulär ekonomi

Yttrande om EU-kommissionens förslag till meddelande om cirkulär ekonomi

Havs- och vattenmyndigheten tillstyrker de förslag som rör marint skräp, återanvändning av vatten och näringsämnen från organiskt avfall.