1. Publicerad: 8 juli 2013

  Här hittar du de förslag som vi har ute på remiss. Sorteringen är kronologisk med de senast utlagda överst.

 2. Här presenteras de förslag som Havs- och vattenmyndigheten haft ute på remiss och där sista svarsdatum har passerats. Sorteringen är kronologisk med de senast utlagda överst.

 3. Publicerad: 31 augusti 2020

  Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter på bifogat förslag till föreskrifter och konsekvensutredning. Förslaget gäller tillåtelse av en selektiv trål som bedöms minska fångst av torsk betydligt, samt anpassning av föreskrifter på grund av nya införda åtgärder för torsk i Skagerrak och Nordsjön i rådets förordning (EU) nr 2020/123.

 4. Publicerad: 10 juli 2020

  Nu kan du tycka till om ett förslag till fiskereglering i marina skyddade områden i Bottniska viken

 5. Publicerad: 8 april 2020 Uppdaterad: 9 april 2020

  Nu kan du tycka till kring ett förslag om ändrade regler för fiske efter lax i Östersjön, delområde 31 med anknytande sötvattensområden. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 juni 2020.

 6. Publicerad: 2 december 2019

  Samråd om uppdaterade övervakningsprogram för havsmiljödirektivet pågick mellan 2 december 2019 och 31 mars 2020. I underlaget fanns en rapport med 14 övervakningsstrategier och webbsidor med 47 övervakningsprogram som beskriver hur övervakningen motsvarar kraven enligt havsmiljöförordningen.

 7. Publicerad: 16 augusti 2019

  Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter avseende det nu aktuella remitterade förslaget om ändringar och nya bestämmelser avseende hantering av signalkräfta.

 8. Publicerad: 15 mars 2019

  Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter på förslaget om ändrade föreskrifter för fiske av lax i Östersjön med konsekvensutredning.

 9. Publicerad: 22 maj 2018 Uppdaterad: 19 december 2018

  Förslaget om att ändra i föreskrifter (HVMFS 2012:18) remitterades under 2018. Sista svarsdatum var den 7 september 2018.

 10. Publicerad: 15 februari 2018 Uppdaterad: 16 augusti 2018

  Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram förslag till statliga havsplaner för Sverige. Mellan den 15 februari och den 15 augusti 2018 höll HaV samråd för att ta emot synpunkter på förslagen.