1. Publicerad: 22 januari 2018 Uppdaterad: 27 december 2018

  Vi arbetar på regeringens uppdrag. Här listar vi alla uppdrag som vi fått genom regleringsbrev eller särskilda beslut.

 2. Publicerad: 10 februari 2014 Uppdaterad: 28 maj 2019

  För att öka kunskapen om miljöproblemen i Hanöbukten fick Havs- och vattenmyndigheten ett regeringsuppdrag för att undersöka eventuella samband mellan fiskars hälsa och miljöfarliga ämnen. Uppdraget var en del av ett större arbete för att förstå och åtgärda miljöproblemen både i Hanöbukten och i Östersjön.

 3. Publicerad: 3 november 2015 Uppdaterad: 3 november 2015

  Havs- och vattenmyndighetens förslag på hur förvaltning av lax och öring bör utformas och utvecklas.

 4. Publicerad: 10 augusti 2017 Uppdaterad: 4 juli 2019

  The Swedish Agency for Marine and Water Management has funded several projects which aim to identify options to reduce the release of pharmaceutical residues to aquatic environment.

 5. Publicerad: 21 december 2018

  Description of eight projects that have received funding from the Marine and Aquatic Environment Grant for 2014-2017

 6. Publicerad: 4 september 2018 Uppdaterad: 7 januari 2020

  Hösten 2019 var Sverige och Regeringskansliet värd för ICES årliga internationella vetenskapskonferens, ASC 2019. Konferensen arrangerades den 9-12 september på Svenska Mässan i Göteborg.

 7. Publicerad: 29 april 2019 Uppdaterad: 19 maj 2020

  Under 2018-2020 arbetar 20 pilotprojekt med att utveckla nya arbetsformer för vattenvården.

 8. Publicerad: 6 februari 2020 Uppdaterad: 31 mars 2020

  Här samlar vi information, inbjudningar, presentationer med mera som visats, som kan användas vid interna kommunikationsbehov.

 9. Publicerad: 1 september 2020

  På uppdrag av regeringen har Havs- och vattenmyndigheten följt upp Sveriges maritima strategi. I uppdraget ingick att bygga vidare det uppföljningssystem och de indikatorer som tagits fram för årlig och fördjupad uppföljning, inom ramen för tidigare regeringsuppdrag. Uppföljningen genomfördes i samarbete med ett stort antal nationella myndigheter och redovisades den 31 augusti 2020.

 10. Publicerad: 31 augusti 2020

  Havs- och vattenmyndigheten ska utvärdera om systemet med individuella fiskemöjligheter och tillfälliga överlåtelser inom demersalt fiske har underlättat fiskets bedrivande och efterlevnaden av landningsskyldigheten.