Sökresultat

 • Rapport (4)
 • Vattenverksamhet (4)
 • Arter med åtgärdsprogram (1)
 • Fiskar (1)
 • Miljökvalitetsnormer (1)
 • Publikation (3)
 • Visa fler
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Vattenförvaltning (1)
 • Vattenkraft (3)

 • Publikationer (4)

 • Faktasida (1)
 • Publikation (3)

 • Senaste månaden (2)
 • Senaste året (2)
 • Mer än ett år sedan (2)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Tillsyn av vattenverksamheter

Tillsyn av vattenverksamheter

Uppföljning av länsstyrelsernas tillsyn av vattenverksamheter.

Publikation: Strategi för åtgärder inom vattenkraften

Strategi för åtgärder inom vattenkraften

I rapporten föreslår Havs- och vattenmyndigheten och Energimyndigheten ett begränsande planeringsmål för miljöförbättrande åtgärder i vattenkraftverk på nationell nivå. Högst 2,3 procent av vattenkraftens nuvarande årsproduktion får tas i anspråk under ett normalår, motsvarande 1,5 TWh.

Publikation: Analys av behovet att revidera Sveriges nationella ålförvaltningsplan

Analys av behovet att revidera Sveriges nationella ålförvaltningsplan

Havs- och vattenmyndighetens analys av behovet att revidera den nationella förvaltningsplanen för ål.

Publikation: Uppföljning av länsstyrelsernas tillsyn av vattenverksamheter för år 2014

Uppföljning av länsstyrelsernas tillsyn av vattenverksamheter för år 2014

Vi har ansvar för att samordna, följa upp och utvärdera den operativa tillsynen av vattenverksamheter.