1. Publicerad: 17 januari 2014 Uppdaterad: 1 oktober 2019

    Information för dig som jobbar på kommun eller länsstyrelse samt fastighetsägare angående avloppsanläggningar dimensionerade för högst 200 personer.

  2. Publicerad: 11 december 2015

    En översiktlig genomgång av juridiken kring dricksvattenförsörjning samt avledning och rening av spillvatten och dagvatten. 

  3. Publicerad: 28 november 2018 Uppdaterad: 30 december 2019

    Havs- och vattenmyndighetens plan för tillsynsvägledning 2019–2021 riktar sig till tillsynsmyndigheterna. Syftet med planen är att tydliggöra vilken vägledning vi planerar att genomföra under perioden.