1. Publicerad: 5 april 2017

    I september 2015 antog FN en ny hållbarhetsagenda för hållbar utveckling, den så kallade Agenda 2030. Den innehåller 17 globala mål för hållbar utveckling och 169 delmål som är integrerade, odelbara samt balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

  2. Publicerad: 24 april 2017

    Denna rapport presenterar resultat från en granskning av hur Sverige genomför de beslut, rekommendationer och andra överenskommelser som antagits av OSPAR.

  3. Publicerad: 26 januari 2018

    I denna rapport presenteras slutsatser från en workshop för marina experter om marint områdesskydd, med fokus på klimatförändring och havsförsurning. Rapporten finns bara på engelska.