1. Publicerad: 14 februari 2014 Uppdaterad: 9 mars 2020

    Muddring, grävning och utfyllnader kan påverka miljön i hav, sjöar och vattendrag på flera olika sätt. Om ingreppet görs hänsynsfullt kan påverkan på ekosystemet begränsas.

  2. Publicerad: 27 januari 2015

    Effekterna av muddring och grävning i hav, sjöar och vattendrag är främst lokala — de påverkar själva platsen. Där kan organismer som lever på eller i närheten av botten skadas. Men om ingreppet görs hänsynsfullt kan ekosystemet återhämta sig relativt snabbt.

  3. Publicerad: 2 december 2015

    Vissa massor fick inte dumpas