Sökresultat

  • Internationellt arbete (1)
  • Miljödata (1)
  • Data och statistik (1)
  • Faktasida (1)
  • Miljöövervakning (1)
  • Statistik (1)
  • Visa fler

  • Senaste året (1)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Faktasida: Internationell rapportering av miljödata

Internationell rapportering av miljödata

Sverige rapporterar regelbundet data om våra havs- och vattenmiljöer enligt åtaganden inom EU och internationellt.