1. Publicerad: 27 november 2014 Uppdaterad: 8 november 2017

    Copernicus samlar in, bearbetar och förmedlar tillförlitlig information om miljö- och säkerhet som användaranpassade tjänster. Programmet är en ambitiös och långsiktig gemensam satsning av EU, europeiska rymdagenturen ESA och deras respektive medlemsländer.

  2. Publicerad: 11 december 2014 Uppdaterad: 10 april 2018

    EEA tillhandahåller oberoende information om Europas miljö till allmänhet och beslutsfattare, baserat på data som Sverige och andra länder i Europa rapporterar in. I Sverige är det Havs- och vattenmyndigheten som ansvarar för den nationella rapporteringen av data om miljötillståndet i och belastningen på våra havs- och sötvattensmiljöer.

  3. Publicerad: 3 oktober 2014 Uppdaterad: 6 februari 2019

    Sverige rapporterar regelbundet data om våra havs- och vattenmiljöer enligt åtaganden inom EU och internationellt.